Bliv Medlem

Ved at blive medlem giver du:

  • Støtte til driften af Inti Runakunaq Wasin, kreativt værested, oprettet i 1999
  • Støtte til at gennemføre skoleforløbet med lektiehjælp, psykolog, mad etc.
  • Støtte til efterfølgende videreuddannelse
  • Støtte til udviklingshæmmede
  • Støtte til uddannelsesvirksomhed

Indmeldelse i Solens Børn

Send en mail til: info@solensboern.dk og oplys dit navn, adresse, telefonnr. og mail adresse og du vil blive kontaktet.

Kontingentet som pt. er på 250,00 kr. pr. kalenderår indbetales til Solens Børns konto i Merkur Andelskasse. Reg.nr. 8401 Konto 1038589.
Husk at skrive dit navn som afsender
Vi vil glæde os til at kunne byde dig velkommen som medlem i Solens Børn.

Medlemsskabet kan selvfølgelig til enhver tid opsiges til udløb af et kalenderår.

Når du ved fornyelse af medlemskabet modtager et indbetalingskort, beder vi venligst om at indbetalingen tilmeldes PBS, så vi fremadrettet sparer både porto og arbejdet med udsendelse. Oplysningerne om PBS fremgår af indbetalingskortet.

Husk at kigge på hjemmesiden www.solensboern.dk med jævne mellemrum.

Nyhedsblade og andre informationer fra Solens Børn bliver fremsendt på mail og kan også læses på hjemmesiden.