Projekt:

 

Ung i Uddannelse

 

I forbindelse med Solens Børns samarbejde med Inti – et værested for fattige unge -  i Cusco, er der startet et projekt, hvor unge, som har været tilknyttet Inti i deres folkeskoletid  efter  folkeskolen tilbydes støtte til at gennemføre en uddannelse, som vil give dem mulighed for at få et meningsfyldt arbejde senere i deres liv og dermed være mønsterbrydere i forhold til deres opvækstvilkår.

 

Til det formål har Solens Børn søgt om penge hos forskellige fonde, og Lions Club i Stenløse har været donor ligesom budskabet er udbredt gennem Lions Clubs minikatalog over projekter, som kan støttes via Lions.

 

Der er indgået aftale om en bestemt procedure for den enkelte unges deltagelse i projektet. Således får den unge støtten fra Solens Børn gennem Inti. Inti sørger for at rekruttere de unge, som har brug for støtte, og Inti skal følge op på, hvordan de unge klarer uddannelsen og melde tilbage til Solens Børn 1. April og 1. Oktober, hvordan status er for den enkelte unge. Ca. 13 unge har været tilknyttet projektet i den forløbne tid.

 

Inti skal oprette en kontrakt vedrørende den unge, hvor

 

Eleven ved underskrift forpligter sig til at melde tilbage til den projektansvarlige på Inti mht. alle forhold, der vedrører uddannelsen.

 

Forældrene giver ved underskrift løfte om at ville støtte den unge mht. bolig, kost og transport samt moralsk støtte.

 

Projektansvarlig på Inti forpligter sig ved underskrift til at ville støtte de unge under uddannelsen praktisk og emotionelt samt ved lektiehjælp.

Gennem kontakt til familien at sørge for, at forældrene lever op til forældreløftet.

Vedkommende skal få de bedst mulige priser på uddannelsesinstitutionerne samt forpligte sig til at administrere de økonomiske midler fra Solens børn og sende kvitteringer for udgifter til uddannelsen hver 3. Måned.

Hvert halve år skal der udarbejdes en kort rapport over, hvordan den unges studier forløber. Denne skal sendes til Solens Børn.

 

 

 

Eksempel på kontrakt:

 

Kontrakt om støtte til uddannelse af unge på Inti Runakunaq Wasin  ved hjælp af donationer fra Solens Børn

 

Løfte fra og navn på den unge studerende:

 

___________________________________________________som ønsker studium_______________________________

 

1.   Jeg forpligter mig til at sende en beskrivelse af hele uddannelsen, varighed og gennemsnitlige månedlige udgifter

2.   Jeg forpligter mig til at aflevere alle kvitteringer på udgifter til den projektansvarlige på Inti.

3.   Hver 6. Måned skriver jeg lidt om, hvordan det går med mine studier vedlagt kopi af eksamensbeviser.

4.   Jeg forpligter mig til udelukkende af bruge pengene til min uddannelse.

5.   I tilfælde af, at jeg afbryder min uddannelse, giver jeg straks besked til den projektansvarlige på Inti

 

Dato og underskrift  for den studerende:

 

 

Forældreløfte:

 

1.   Garanterer mad, bolig og transport til den unge studerende.

2.   Vil løbende deltage i vejledning af forældre af projektansvarlige på Inti.

3.   Sørger for at give emotionel støtte  til den studerende.

4.   Vil støtte op  om, at den unge passer sin timeplan på uddannelsen, og vil straks give besked til den projektansvarlige på Inti, hvis der skulle opstå situationer, der skal støttes op  om.

 

Dato og underskrift af forældre:

_________________________________________________________________________________________________________

 

Løfte fra og Navn på den projektansvarlige fra Inti __________________________________________

 

1.   Jeg forpligter mig til at støtte ovenstående unge studerende under uddannelsen praktisk og emotionelt og at sørge for vejledning og lektiehjælp.

2.   Sørge for, at den unges familie støtter op om uddannelsen i henhold til forældreløftet.

3.   Sørge for at kontakte uddannelsesinstitutionerne og få oplyst priser for uddannel- serne.

4.   Jeg forpligter mig til at administrere de økonomiske midler fra Solens Børn i overensstemmelse med formålet og sende oversigt over udgifter til uddannelsen hver 3. Måned.

5.   Hvert halve år vil jeg udarbejde en kort rapport over, hvordan den unges studier forløber.

 

Dato og underskrift for  projektansvarlige fra Inti Runakunaq Wasin:

 

 

Og på spansk:

 

Contrato de apoyo a la educación de jóvenes de Inti Runakunaq Wasin en Cusco por medio de donaciones de Solens Boern

 

 

Nombre y apellido del estudiante joven:

 

______________________________________________________que quiere estudiar_______________________________

 

1.   Me comprometo a enviar una descripción formal de toda la educación, tiempo de duración y gastos mensuales promedio.

2.   Me comprometo a entregar todos los recibos de los gastos al responsable de esto contrato de apoyo.

3.   Cada tres meses debo escribir como funcionan mis estudios, adjuntando una copia de los exámenes.

4.   Me comprometo a utilizar la plata solamente en mi educación.

5.   En caso de interrumpir mis estudios debo comunicarlo inmediatamente al responsable de esto contrato.

 

Fecha y firma del estudiante:

 

 

Compromiso de los padres

 

1.   Garantizar la alimentación, vivienda y gastos de transporte del estudiante joven.

2.   Asistir permanentemente al representante de Solens Boern.

3.   Brindar apoyo emocional al estudiante.

4.   Hacer seguimiento del cumplimiento de sus horarios de estudio comunicando de inmediato al responsable de esto contrato de alguna situación que amerite apoyo.

 

Fecha y firma de los padres:

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Compromiso del responsable de Inti Runakunaq Wasin

 

1.   Me comprometo apoyar al estudiante de esto contrato en los aspectos prácticos en relación a su educación, en los aspectos académicos y emocionales.

2.   A contar con el compromiso de la familia del estudiante.

3.   A obtener los precios mas cómodos posibles en las instituciones educativas.

4.   Me comprometo administrar los fondos remitidos  por Solens Boern en conformidad con el propósito, remitiendo los reportes trimestrales/recibos cada tres meses.

5.   Cada seis meses debo remitir un breve reporte de avance de la educación del estudiante joven.

 

Fecha y firma del responsable de Inti Runakunaq Wasin:

 

 

 

 

 

opdateret YMD: 120825